Zahájenie samozberu jahôd bude v pondelok "12.6.2017".

Aktuálne informácie ohľadom zberu budú pravidelné aktualizované na úvodnej stránke.

Samozber jahôd ukončený dňa 10.7.2017 !!!
 

Prosíme zákazníkov mimo Žilinského kraja, aby si telefonicky overili, kedy môžu prísť na zber.

Cena: 2,0 €/kg

Drevený košík: 1,0 €/ks

Upozorňujeme zákazníkov, že tento rok nazbierané jahody predávať nebudeme!!!