Zahájenie samozberu malín dňa:

Samozber malín ukončený dňa:

Aktuálne informácie ohľadom zberu budú pravidelne aktualizované na úvodnej stránke.

Cena malín pri samozbere:

Nazbierané maliny: 

Drevený košík na 3 - 3,5kg malín:

Papierový košík na 0,5kg malín: