Zahájenie samozberu malín bude dňa:

Samozber malín ukončený dňa:

Aktuálne informácie ohľadom zberu budú pravidelne aktualizované na úvodnej stránke.

Prosíme zákazníkov mimo Žilinského kraja, aby si telefonicky overili, kedy môžu prísť na zber.

Cena malín pri samozbere: 3,50€/kg

Nazbierané maliny: 25,00€/kartón (v kartóne 5kg malín)

Drevený košík na 3 - 3,5kg malín: 1,00€/ks

Papierový košík na 0,5kg malín: 0,30€/ks